TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 11/05/2019 BLOCK D

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Orchid Park Nhà Bè Block D – Ngày 11/05/2019