TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 11/04/2019 BLOCK A

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Orchid Park Nhà Bè Block A – Ngày 11/04/2019