TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 27/11/2018 BLOCK B

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Orchid Park Nhà Bè Block B – Ngày 27/11/2018

blockborchidpark4-1629