Tiến Độ Dự Án 15-08-2018

Cập nhật tiến độ dự án Orchid Park Nhà Bè tháng 15/8/2018

Tầng 9 Orchid Park

Tiến độ xây dựng Orchid Park

Tiến độ dự án Orchid Park