TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 27/11/2018 BLOCK C

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Orchid Park Nhà Bè Block C – Ngày 27/11/2018.