TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 11/05/2019 BLOCK B

Cập nhật tiến độ dự án căn hộ Orchid Park Nhà Bè Block B – Ngày 11/05/2019